Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 2018

Thứ Bảy, 22-12-2018 | 17:03:46

Đêm Hoan Ca Giáng Sinh với chủ đề “Này Con Xin Đến” do các Ca Đoàn và anh chị em Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện..

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới