DCCT: Cáo phó và tiểu sử Thầy Anrê Trần Văn Vũ C.Ss.R

Thứ Hai, 25-09-2017 | 11:12:43

170925 - TIEU SU THẦY ANRÊ VŨ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới