Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn: Thánh lễ Truyền chức Linh mục

Thứ Ba, 03-10-2017 | 22:20:38

Ơn gọi đan sĩ của anh em được tô đậm hơn qua việc Hội Thánh trao ban Thánh chức linh mục. Vẫn là những đan sĩ giữa các cộng đoàn nhưng chúng ta được trở thành những người dành riêng phục vụ cách đặc biệt hơn, phục vụ như Đức Kitô

3-truyen chuc XitoThứ Bảy, 30 tháng 9 vừa qua, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giáo mục Giáo phận Bà Rịa đã cử hành Thành lễ phong chức linh mục cho 8 quý thầy thuộc Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn. Ngài đã chia sẻ trong Thánh lễ: “Những phận vụ đó, anh em chúng ta cùng nhau tiếp nhận và muốn thực hiện một cách trọn vẹn. Thế thì không chỉ trong thái độ phục vụ mọi người. Vẫn là những đan sĩ giữa các cộng đoàn nhưng chúng ta được trở thành những người dành riêng phục vụ cách đặc biệt hơn phục vụ như Đức Kitô. Ơn gọi đan sĩ của anh em được tô đậm hơn qua việc Hội Thánh trao ban Thánh chức linh mục. Rao giảng Lời Chúa, điều mà anh em thường được nghe trong những bài huấn dụ: con hãy tin điều con đọc, con hãy dạy điều con tin và con hãy sống điều con dạy”.

Cùng đồng tế với Đức cha Emmanuel có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; Quý Đan viện phụ: Viện phụ M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, Viện phụ Đominico Phạm Văn Hiền, Viện phụ Giuse Maria Khang Nguyễn Long Tiên; quý linh mục thân quen và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ.

5-truyen chuc Xito

4-truyen chuc Xito

3-truyen chuc Xito

2-truyen chuc Xito

1-truyen chuc Xito

6-truyen chuc Xito

Nguồn giaophanbaria.org

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook