Chùm ảnh: Thánh lễ Đại hội Hội Đức Mẹ Hằng Cứu giúp

Thứ Năm, 07-04-2016 | 00:02:20

Chiều 6/4/2016, Thánh lễ Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu giúp đã được cử hành trọng thể tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp Huế. Thánh lễ do linh mục Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế. Đồng tế có các linh mục từ nhiều nơi trong Tỉnh Dòng về tham dự.

Hơn 3000 giáo dân thuộc Hội Đức Mẹ Hằng Cứu giúp đã tề tựu về đây, hợp nhất dâng Thánh lễ chiều nay.

Bài giảng của Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích về  tình yêu của Đức Mẹ Maria, những niềm cậy trông và những hy vọng, tin yêu của con cái Mẹ từ xưa đến nay đối với loài người.

Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm, sốt sắng và những người hành hương hân hoan lĩnh nhận ơn Đại xá vào cuối lễ.

Một số hình ảnh về Thánh lễ chiều nay:

DhDMHCH1_Thanhle (1)

DhDMHCH1_Thanhle (2)

DhDMHCH1_Thanhle (3)

DhDMHCH1_Thanhle (4)

DhDMHCH1_Thanhle (5)

DhDMHCH1_Thanhle (6)

DhDMHCH1_Thanhle (7)

DhDMHCH1_Thanhle (8)

DhDMHCH1_Thanhle (9)

DhDMHCH1_Thanhle (10)

DhDMHCH1_Thanhle (11)

DhDMHCH1_Thanhle (12)

DhDMHCH1_Thanhle (13)

DhDMHCH1_Thanhle (14)

DhDMHCH1_Thanhle (15)

DhDMHCH1_Thanhle (16)

DhDMHCH1_Thanhle (17)

DhDMHCH1_Thanhle (18)

DhDMHCH1_Thanhle (19)

DhDMHCH1_Thanhle (20)

DhDMHCH1_Thanhle (21)

Huế, 6/4/2016

Ban Truyền thông

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới