Đại Phúc Giáo Xứ Bắc Thần- Xuân Lộc: Đến Mẹ Để Mẹ Dẫn Đến Chúa

Thứ Ba, 26-02-2019 | 14:46:28

Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn Mạng của Các Tuần Đại Phúc! Giáo dân giáo xứ Bắc Thần đã sống cùng với Mẹ trong những tháng ngày Tiền Phúc. Cùng với Mẹ lên đường thăm viếng các gia đình, cùng với Mẹ chia ngọt, sẻ bùi, cùng với Mẹ thầm thĩ khấn xin và Mẹ ra tay cứu giúp đoàn con cái Mẹ.

Ánh mắt nhân từ của Mẹ, ánh mắt từ mẫu thẳm sâu như chứa đựng cả một trời yêu thương, ánh mắt trìu mến của Mẹ như bảo với chúng con rằng: đến bên Mẹ, Mẹ sẽ ủi an, vỗ về, đến bên Mẹ, Mẹ sẽ dẫn đến với Con của Mẹ là Giêsu và được tắm gội trong nguồn ân sủng trào dâng!

Thánh Thể, nguồn mạch của tình yêu, nguồn ơn chữa lành hồn xác cho những tâm hồn ước mong tìm gặp và chiêm ngắm. Chúa vẫn bên ta và đợi chờ. Ngài như mong ngóng ta đến với Ngài để gặp gỡ, để chuyện trò và sống trong sự yêu thương bao bọc của Ngài.

Giêsu lòng con, Chúa đang ngự đó … và tấm lòng người Mẹ – Đức Nữ Trinh Maria luôn cảm thấu để cầm tay mỗi người chúng con, những người con cái của Mẹ, những người em của Chúa Giêsu đến với Giêsu Con Mẹ để hưởng đầy tràn ơn phúc.

Truyền Thông Đại Phúc Lm Paulphi

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook