Đại Hội Mừng Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Thánh Baclaran

Thứ Năm, 27-04-2017 | 08:06:30

Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT đang trong giai đoạn III với chủ đề “Canh Tân Chiều Kích Thừa Sai” và loan báo Tin Mừng nhờ Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ủy ban Năm thánh Trung ương trước đây đã kêu gọi các tu sĩ DCCT hãy tích cực hoạt động để thực hiện lời nhắn nhủ của ĐGH Piô IX: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”

Phụ Tỉnh DCCT Manila và Tỉnh DCCT Cebu tại Philippines đã tổ chức những ngày Hành hương và Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền thánh Quốc gia Baclaran, từ 24-27.04.2017. Đến tham dự có 02 Giám Mục DCCT, nhiều linh mục, đặc biệt là Cha Bề Trên Tổng Quyền và một số Cha Giám Tỉnh, nhiều nữ tu và rất đông giáo dân thừa sai từ 12 quốc gia khác nhau. Đại diện DCCT VN là con (JM. Hà Ngọc Phú, CSsR). Các Tập sinh DCCT tại Philippines cũng đến, trong đó có 04 em thuộc DCCT VN. Đại diện DCCT Hải Ngoại là 04 thầy sinh viên Học Viện. (Hình tất cả chúng con chụp chung với Cha BTTQ trong Đền thánh).

Nội dung những ngày Đại hội và Hành hương này khá phong phú và sinh động. Tất cả gồm có 09 bài thuyết trình đa dạng về nhiều chủ đề liên quan đến Đức Mẹ HCG (90 phút/chủ đề), chia sẻ, thảo luận, trực tiếp kinh nghiệm bầu khí sốt sắng và đông người đến cầu nguyện trong các giờ Hành hương và thánh lễ tại Đền thánh, trao đổi những thành công và thách đố với những kế hoạch mục vụ tông đồ sống động và cụ thể để làm cho thế giới biết Mẹ. Con cũng được mời tham gia “Talk show” gồm 05 người trong một bài thuyết trình. Đặc biệt, các phim tư liệu hoặc phim ngắn về Đức Mẹ HCG cũng được trình chiếu, trong đó có phim tư liệu của DCCT VN về lòng lòng sùng kính Đức Mẹ HCG tại VN do Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích và con là Trưởng Ban Năm Thánh thực hiện trong năm qua.

Trong một lời phát biểu, Cha Giám Phụ Tỉnh DCCT Manila Ariel Lubi đã nhắc lại lời của Cha BTTQ khi ngài thấy nhiều người nghèo đến Đền thánh cầu nguyện và nghỉ ngơi: “Những người nghèo này đã thấy Đền thánh này đã trở thành nhà của họ.”

Một trong số nhiều ý tưởng được chia sẻ và cảm nhiệm trong dịp này đó là nhiều người, trong đó có cả người người Công giáo, cũng cảm nhận được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là người mẹ rất thân thương và yêu quý của họ và họ muốn thêm nhiều người khác cũng được tìm thấy ơn bình an và cứu giúp nơi người mẹ rất có quyền thế này. Cách riêng đối với tất cả tu sĩ DCCT, sứ vụ “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!” vẫn là một lời mời gọi không bao giờ cũ và luôn đem lại nhiều hoa trái tốt lành cho sứ vụ tông đồ của Nhà Dòng.

Đền thánh Baclaran, thứ Tư, 26.04.2017
Lm. JM. Hà Ngọc Phú, CSsR.

1.VNVACHABTTQ

4.TOANCANH2

2.TALKSHOW

3.TOANCANH

6.RUOCTRUOCLE

5.NGHITHUCKHAIMAC

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới