Cuba: ĐTC Phanxicô gửi thông điệp đến những người điều hành Ban mục vụ giới trẻ

Chúa Nhật, 22-04-2018 | 23:15:15

“Cha mời gọi các con hãy luôn tiến về phía trước: hãy hướng về tương lai, yêu mến quê hương đất nước của mình, yêu mến Chúa Giêsu và nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria luôn dõi theo các con. Hãy can đảm lên!”

Hôm 21 tháng 4 năm 2018, ĐTC Phanxicô đã gửi một thông điệp tới các tham dự viên tham dự trong cuộc họp của những người đứng đầu Ban mục vụ giới trẻ ở Cuba.

 Dưới đây là Thông điệp của ĐTC Phanxicô:

Các bạn trẻ thân mến,

Cha khuyến tất cả các con hãy yêu mến Chúa Giêsu và cam kết một cách cụ thể hơn với việc phục vụ Giáo Hội tại Cuba ngày nay mà không e ngại việc lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa trong những tình huống được đưa ra mỗi ngày. Hãy trở nên những người yêu nước, hãy yêu mến mảnh đất và yêu mến quê hương đất nước của mình! Hãy trở nên quảng đại và rộng mở lòng mình ra với Thiên Chúa!

Nguyện xin cho Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo tại Panama, và ngày giới trẻ của Cuba ở Santiago sẽ không phải là điểm chấm dứt của những nỗ lực mà các con đang thực hiện, mà còn tiến xa hơn thế nữa. Chớ gì các con có thể khám phá ra rằng đây chính là cơ hội để làm sâu sắc thêm quá trình trưởng thành đời sống đức tin của một người và xây dựng Giáo hội Cuba hôm nay và tương lai, xây dựng quê hương Cuba hôm nay và ngày mai; khi nhận thức được rằng các con không hề đơn độc và chúng ta chỉ xây dựng cộng đồng cụ thể mà chúng ta thuộc về, nơi mà chúng ta cam kết cuộc sống và thực hiện ơn gọi của mình.

Cha mời gọi các con hãy luôn tiến về phía trước: hãy hướng về tương lai, yêu mến quê hương đất nước của mình, yêu mến Chúa Giêsu và nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria luôn dõi theo các con. Hãy can đảm lên!.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới