CSsR Vn: Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn - Học Viện St. Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Sáu, 20-07-2018 | 13:42:49

Vào lúc 10g 45 ngày 20/07/2018  Cha Giám học, Cha Phó giám đốc và Cha Linh hường Học Viện Thánh Anphongsô cùng quý Thầy Học Viện là Tân Khấn và Tân Phó tếhiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang Tu Sĩ Linh Mục CSsR. Xin Chúa nguồn mạch tình thương đón Cha Giuse về ở trong Người… Amen

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới