CSsR Vn: Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 01:50:57

Tối nay lúc 19g 00 Cha Phó Giám Tỉnh cùng quý Cha, Thầy trong Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới