CSsR Vn: Cộng Đoàn Hưu và Cộng Đoàn Giồng Trôm dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Sáu, 20-07-2018 | 12:48:34

Vào lúc 7g 00 Cha bề trên Cộng Đoàn Hưu Dòng Chúa Cứu Thế và Cộng Đoàn Giồng Trôm (Tt Hành Hương La Mã Bến tre) dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR. Nguyện xin Chúa Cứu Thế sớm đón Cha Giuse vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới