CSsR NhaTrang: Thánh lễ An táng Cha Giuse Phan Thiện Ân Tu sĩ Linh Mục CSsR

Thứ Sáu, 31-08-2018 | 06:40:55

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Thánh lễ An táng Cha Giuse Phan Thiện Ân sẽ cử hành lúc 8h00 sáng thứ Sáu ngày 31/08/2018, tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành, do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh. Giám Mục, Giáo Phận Nha Trang

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook