CSsR: Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú, Tu sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Tư, 26-05-2021 | 23:13:23

Nghi thức Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú, Tu sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế

Vào lúc 20h00 ngày 25/05 cha Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự nghi lễ Tẩn liệm cho cha giáo Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR.

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

Tẩn liệm Cha Micael Nguyễn Hữu Phú CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới