Cộng Đoàn DCCT Vĩnh Long dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Hai, 29-07-2019 | 02:23:48

15g00 chiều nay cha JB Lê Trung Ân Bề trên cộng đoàn DCCT Vĩnh Long chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp, Tu sĩ, Linh mục CSsR, cùng đồng tế và chia sẻ lời Chúa có cha Giacôbê Mai Văn Hiền, cha Giacôbê cũng gợi nhớ lại những tâm tình của một người cha người anh: “cha Giuse đã từng hướng dẫn để ngày hôm nay ngải đã là Tu sĩ linh mục dcct…”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới