Cộng đoàn CSsR Vĩnh Long dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trân Văn Thâm CSsR

Thứ Tư, 10-10-2018 | 01:00:17

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. ” (Ga 14, 6)

17g 00 Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long, Cha Đình Toàn CSsR Huế, Cha Khánh Sơn CSsR Giồng Trôm dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trân Văn Thâm CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới