Chuyên gia về biến đổi khí hậu: ‘ĐTC Phanxicô dạy chúng ta rằng mọi thứ đều có liên hệ với nhau’

Thứ Sáu, 07-04-2017 | 06:41:33

Nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng lên 1,5°F trong 100 năm qua và ước tính sẽ tăng thêm 0,5 đến 8,6°F trước năm 2117. Vì những thay đổi này cũng như nhiều thay đổi khác đang ảnh hưởng toàn thế giới, không gì khác ngoài thiên nhiên mà ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của Ngài đại diện cho Giáo hội.

Giáo sư RODRIGO GUERRA LOPEZ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội:

“ĐTC Phanxicô đã dạy chúng ta theo ý tưởng rằng mọi thứ đều có sự liên hệ với nhau. Tất cả mọi thứ đều có sức tính hiệp trợ và có mối tương quan với tất cả những thứ khác. Đó là lý do tại sao nước cũng lại quan trọng như tình cảnh của những người nghèo khổ. Cũng không kém phần quan trọng khi phải chú trọng đến các chương trình chất thải cũng như vấn đề biến đổi khí hậu”.

Giáo sư Rodrigo là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội tại Mexico, nghiên cứu các vấn đề về xã hội khác nhau, chẳng hạn như vấn đề biến đổi khí hậu.

Giáo sư Rodrigo cho biết trong khi vấn đề biến đổi khí hậu không chỉ do con người gây ra, mà nhiều khi chính con người đã đưa ra những ý tưởng hay những sản phẩm mà sau này đã làm tổn hại đối với cả nhân loại. Mỗi người cần phải nhận thức được những thiệt hại mà họ gây ra và đồng thời phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của mình.

Giáo sư RODRIGO GUERRA LOPEZ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội: 

“Thông điệp Laudato si nói về vấn đề biến đổi khí hậu. ĐTC Phanxicô, không có thẩm quyền khoa học, đã lắng nghe những nghiên cứu khoa học tốt nhất về vấn đề biến đổi khí hậu. Điều này cho phép chúng ta có thể hiểu rằng vấn đề biến đổi khí hậu là một hiện tượng phức tạp. Nếu nó gia tăng một cách tự nhiên, thì những người phải chịu trách nhiệm đối với một phần của các nguồn tài nguyên thiên nhiên chính là con người”.

Giáo sư Rodrigo cho biết rằng ĐTC Phanxicô, cũng giống như các vị tiền nhiệm của Ngài, đã luôn lắng nghe những vấn đề về khoa học. Do đó, điều mà ĐTC Phanxicô tuyên bố trong Laudato si là  chính xác không vì chính Giáo Hội Công Giáo khẳng định nó, mà vì những bằng chứng đã được tìm thấy qua khoa học.

Giáo sư RODRIGO GUERRA LOPEZ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội:

“Tôi nghĩ rằng thái độ này là rất đáng vinh dự về phía Giáo Hội, bởi vì cũng như đức tin và lý trí, Giáo Hội và Khoa Học có thể cùng nhau tham gia vào việc phục vụ nhân loại”.

Cũng giống như trong tự nhiên, nơi mọi thứ đều có sự liên hệ với nhau, nhiều chuyên gia tại Vatican, cũng giống như Giáo sư Rodrigo, tin rằng sự kết nối này mở rộng cho Giáo hội và khoa học như là một trong những cách giúp đỡ những người khác thay vì cản trở, hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Minh Tuệ (chuyển ngữ)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới