Chương trình tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 2018

Thứ Ba, 20-03-2018 | 10:00:37

Chương trình tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 2018

Từ ngày 19/3 đến 21/3 dành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. (Cha Martin de Porres Vũ Đồng Tùng)

Từ ngày 22/3 đến 24/3 dành cho Người Lớn (Gia Trưởng & Hiền Mẫu) – Cha Giuse Lê Quang Uy

Từ ngày 26/3 đến 28/3 dành cho Giới Trẻ – Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới