Chương trình Tang lễ Thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân tại Pleikly

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 22:30:04

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 THẦY PHÓ TẾ PHÊRÔ HỒ VĂN QUÂN TẠI PLEIKLY

* Ngày 27.07.2017

23g00: Đón Linh Cữu Thầy Phêrô tại giáo xứ Plơi Kly

24g00: Thánh Lễ

* Ngày 28.07.2017

06g00: Đọc Kinh Phụng vụ, giờ Kinh sáng trước linh cữu

06g30: Thánh lễ

08g00 – 12g00: Vùng Plơi Kly

– 08g00 – 08g30: Giáo xứ Ia Blưh cầu nguyện

– 08g30 – 09g00: Giáo xứ Ia Dreng cầu nguyện

– 09g00 – 10g00: Thánh Lễ Vùng Plơi Kly

– 10g00 – 10g30: Giáo xứ Phú Quang cầu nguyện

– 10g30 – 11g00: Giáo xứ Phú Nhơn cầu nguyện

– 11g00 – 12g00: Giáo xứ Plơi Kly cầu nguyện

13g30 – 15g30: Vùng Ayunpa

– 13g30 – 14g30: Thánh Lễ Vùng Ayunpa

– 14g30 – 15g30: Vùng Ayunpa cầu nguyện

15g30 – 17g30: Vùng Plơi Ku

– 15g30 – 16g30: Thánh Lễ Vùng Plơi Ku

– 16g30 – 17g30: Vùng Plơi Ku cầu nguyện

18g00 – 20g00: Vùng Măng Yang

– 18g00 – 19g00: Thánh Lễ Vùng Măng Yang

– 19g00 – 20g00: Vùng Măng Yang cầu nguyện

* Ngày 29.07.2017

8g00: Thánh lễ An táng

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới