Chương trình 'Tam Nhật THÁNH & Đại lễ Chúa PHỤC SINH 2020' Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sàigòn

Thứ Tư, 25-03-2020 | 15:46:54

CHƯƠNG TRÌNHTAM NHẬT THÁNH ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2020

GIÁO XỨ ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 5/4/2020

Các giờ Thánh lễ như Chúa Nhật quanh năm – Trước Thánh lễ có nghi thức làm phép lá.

II. TAM NHẬT THÁNH

   A/ Thứ Năm Tuần Thánh 9/4/2020

*Buổi sáng:Tại Nhà Thờ có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ

*Buổi chiều: Tại Lễ Đài.

*18 giờ 00:Thánh lễThiếu nhi.

*20 giờ 00:Thánh lễCộng đoàn

*Sau Thánh lễ có Kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài vào Nhà Thờ và có luân phiên 4 giờ Chầu của các  Xóm Giáo.

   B/ Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/2020

*Buổi sáng:Tại Nhà Thờ có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ 

*Buổi chiều: Tại Lễ Đài.

*18 giờ 00:Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu(Thiếu nhi).

*20 giờ 00:Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu(Người lớn)

   C/Thứ Bảy Tuần Thánh 11/4/2020

*Buổi sáng:Tại Nhà Thờ có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ. 

*Buổi chiều:Tại Lễ Đài.

*17 giờ 00:Thánh lễ Vọng I(Thiếu nhi).

*19giờ 30:Thánh lễ Vọng II(Người lớn).

*22 giờ 00:Thánh lễ VọngIII(Người lớn).

 D/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020

  • Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.
  • Các giờ lễ khác như Chúa Nhật quanh năm.

 E/ GIẢI TỘI:Từ 2/4 đến 8/4 (Chúa Nhật 5/4 không giải tội).

  • Buổi Sáng :   8 giờ 00 – 10 giờ 30
  • Buổi chiều : 14 giờ 00 – 16 giờ 30

* Lưu ý:

  • Tại Nhà Thờ tối Thứ Tư (8/4)Tuần Thánh không có giờ Suy Tôn Lời Chúa.
  • Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4: Giữ chay và kiêng thịt.

 * Nguyện Chúa Kitô Phục Sinh chúc phúc, ban bình an cho quí Cộng đoàn.

VPGX Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới