Chương trình Tam nhật mừng lễ Thánh Giêrađô Majella Tu Sĩ CSsR

Thứ Tư, 11-10-2017 | 05:50:44

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT

MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ, TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Ngày 13 – 14 – 16 / 10 / 2017 

CHỦ ĐỀ: “THÁNH GIÊRAĐÔ GIỮA MỘT THẾ GIỚI BỊ TỔN THƯƠNG”

St-Gerard-Feastday

NGÀY 13/10/2017: Khai mạc Tam nhật kính Thánh Giêrađô

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Duy Thịnh, DCCT

– 18g00: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô, giúp đỡ và chia sẻ với người nghèo”

Chủ tế Thánh lễ và giảng lễ: Cha G.B Lê Đình Phương, DCCT

NGÀY 14/10/2017: Ngày thứ II Tam nhật kính Thánh Giêrađô

– 16g00: Cầu nguyện – Hành hương với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải, DCCT

– 16g30: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađôcầu nguyện với Mẹ Maria cứu giúp các bệnh nhân”

Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT

NGÀY 16/10/2017: Thánh lễ mừng kính trọng thể 

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô
               Hướng dẫn cầu nguyện:  Cha Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

– 18g00: Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các thai phụ

Đề tài: “Thánh Giêrađô, dẫn đưa tội nhân hòa giải với Thiên Chúa

Chủ tế: Cha Bề trên Tu viện Sài gòn Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Giảng lễ: Cha G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Kính mời cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế qua các giờ cầu nguyện, hành hương và Thánh lễ trong tuần Tam nhật Mừng lễ kính Thánh Giêrađô. 

         

BTC lễ Thánh Giêrađô.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới