Chương trình Tam nhật mừng Lễ Thánh Anphongsô (01/08)

Chúa Nhật, 23-07-2017 | 00:16:01

Chương trình Tam nhật mừng Lễ Thánh Anphongsô

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới