Chuẩn bị Thánh lễ Tuyên Khân trong Dòng Chúa Cứu Thế 2019

Thứ Ba, 02-07-2019 | 08:25:42

Sang nay 02/07/2019 trong tâm tình Tan Ơn Chúa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý ông bà anh chị em khắp nơi quy tụ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam để cùng Nhà Dòng, gia đình cầu nguyễn cho 14 Thầy Tuyên Khấn lần đầu và 8 Thầy Tuyên Khấn Trọn Đời trong Dòng Chúa Cứu Thế…

Nguyên xin Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp luân đồng hành và gìn giữ quý thầy tuyên khấn hôm nay luân sống trung thành với Người.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới