Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Đền Đức Mẹ HCG

Thứ Hai, 24-06-2019 | 22:50:33

Chúa Nhật 23/06/2019 cả  Giáo Hội Hoàn Vũ mừng trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Bí Tích của Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu trao ban cho nhân loại… trong  ngày trọng đại này Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận…

Sau bốn Thánh lễ sáng Chúa Nhật là các Giờ Chầu của tám xóm giáo và các hội đoàn trong giáo xứ 15g là giờ chầu Mình Thánh Chúa dành riêng cho Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Kitô Vua sau đó là Thánh lễ dành cho Thiếu Nhi sau Thánh lễ lúc 15g30 là cuộc cung nghinh Thánh Thế Chúa chung quanh Nhà Thờ và quanh trước Tu Viện…

Cuộc cung nghi Mình Thánh Chúa do cha Bề trên Chánh xứ chủ sự cùng với quý Cha ban quản xứ, quý cha trong nhà dòng và đông đảo quý ông bà anh chị em cón cái Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp nơi và trên bảy trăm em thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua… cùng vời cha hướng dẫn ca đoàn xóm giáo 5 cất lên bài ca Bí Tích Tình Yêu “Bí Tích tình yêu Máu Thân Mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích cao siêu. Chúa muốn nuôi dân Người lầm than năm tháng lưu đày, này đây là máu Ta được ban làm của uống, này đây Thân Ta ban làm bánh nuôi người thế. Bí tích Tình yêu, Bí Tích cao siêu. Tình Cha thương ta ôi tình thương cao vời thay. Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa. Dấu chứng tin yêu, dâng khúc nhạc lòng cảm mến ơn Cha…”

 

Hình Ảnh Quang Trọng

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới