Chúa Nhật Lễ Lá - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 20:18:51

Sáng nay lúc 60g00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn khai mạc Tuần Thánh bằng nghi thức rước lá từ lễ đài vào trong Đền thờ hiệp dâng Thánh Lễ…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới