Chúa Nhật 7 Phục Sinh (A): Có phải ngu dốt mới tin Chúa?

Thứ Bảy, 27-05-2017 | 22:51:49

Thiên Chúa không muốn con người mụ mị, ngu si hoặc hoang tưởng về Người, nhưng muốn người ta phải hiểu biết Người, kể cả về mặt trí tuệ, lẫn lòng tin.

Jesus03Trong thời khắc quan trọng, chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng mà Đức Giêsu nhắm đến, Người hướng cái nhìn vào trong cõi của Thiên Chúa để cầu xin Chúa Cha tôn vinh Người, để Người cũng tôn vinh Chúa Cha.

Tôn vinh là cách nói về việc Người sẽ chịu chết trên thập giá, và chính trên thập giá, Đức Giêsu cho thấy sự cao trọng siêu vời của Chúa Cha cũng như về quyền năng trỗi vượt trên mọi phàm nhân mà Chúa Cha đã ban cho Người.

Con người, dù ở đỉnh cao của quyền lực, cũng chỉ áp dụng cho người phàm, về những điều thuộc về thế giới này, dù quyền đó có thể thi thố đến tột mức, là bắt phải chết hay cho được sống, nhưng cả kẻ có quyền đó lẫn người thụ ân cũng phải tuân theo quy luật muôn đời, là phải chết và trở nên hư vô.

Quyền trỗi vượt trên mọi phàm nhân mà Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu, là ban sự sống đời đời cho những kẻ Chúa Cha đã ban cho Người.

Sự Sống Đời Đời theo Kinh thánh, không có ý nói đến sự tồn tại, việc kéo dài đời sống trên cõi thế này, mà có ý ám chỉ đến cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa.

Sự sống đời đời chính là sự sống của Thiên Chúa trong tất cả vẻ huy hoàng, sự uy nghiêm và thánh thiện, ngập tràn niềm vui và bình an vốn là đặc tính của Thiên Chúa.

Vì thế, việc Biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất, chân thật, và biết Đức Giêsu Kitô mà Chúa Cha sai đến, là được sống đời đời.

Cái biết ở đây là nhận thức thuộc về đức tin và sự gắn bó với Người. Như sách Khôn ngoan nói: “Biết được quyền năng Thiên Chúa là đạt được sự bất tử” (5,3), và “Hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống.” (Am 5,4)

Ý muốn Thiên Chúa mà Đức Giêsu bày tỏ cho thấy, Người không muốn con người mụ mị, ngu si hoặc hoang tưởng về Người, nhưng muốn người ta phải hiểu biết Người, kể cả về mặt trí tuệ, lẫn lòng tin.

Biết Thiên Chúa như thế nào, điều đó tác động rất lớn trên người biết. Vì họ biết mình từng bước, đi vào đời sống mới, được chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Bởi thế, sự sống đời đời là được Biết Chúa.

Nếu sự hiểu biết gắn bó giữa hai con người, giúp họ kết hợp mật thiết với nhau trong tình yêu để tiến vào đời sống gia đình, đến nỗi họ không còn là hai, nhưng trở nên một lòng, một ý, một trí và sự hòa quyện của linh hồn, đó mới là tình yêu chân thật.

Vì thế sự hiểu biết Thiên Chúa, sự hiểu biết đem lại sự sống đời đời mà Đức Giêsu diễn tả, không chỉ là cái biết bằng lý trí mà còn là mối liên hệ cá nhân, gần gũi, trìu mến với Người.

Nếu không biết Đức Giêsu, người ta chẳng thể biết Thiên Chúa là ai, như thế nào, và cũng chẳng bao giờ thiết lập được tương quan với Thiên Chúa.

Đức Giêsu còn đi xa hơn nữa trong mặc khải, khi Người nói: “Con đã tỏ cho họ biết danh Cha”. Nếu tự mình, người ta không thể biết Thiên Chúa, thì lại càng không thể biết được Danh của Người.

Với người Do thái, Danh, tên của ai bao hàm toàn thể bản chất, cá tính người ấy trong phạm vi được biết đến. Danh Thiên Chúa cao trọng tới mức không ai có thể biết, cũng như không ai được xúc phạm đến Danh Chúa.

Nhưng Đức Giêsu đã đưa Thiên Chúa đến gần loài người, khi Người bảo: “Ai đã Thầy, là đã thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9) Từ đấy, người ta có thể thấy Thiên Chúa nơi Người và biết được chiều sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những gì Người tỏ bày cho biết.

Như thế người tin đạo không phải hạng ngu dốt, vì sự hiểu biết Thiên Chúa nhờ vào việc trở nên môn đệ Đức Giêsu.

Môn đệ là người biết Thiên Chúa duy nhất, chân thật bởi tin vào Đấng Người sai đến là Đức Giêsu Kitô.

Môn đệ là người tuân giữ lời Thiên Chúa mà Đức Giêsu dạy dỗ, lấy lời Người làm luật sống cho mình.

Với nhãn quan của con người, lúc Đức Giêsu bảo Người hoàn tất công trình Chúa Cha đã giao Người, là lúc Người rời thế gian mà về cùng Cha để hưởng vinh quang Người đã có trước khi có thế gian, dường như mọi sự vẫn còn ngổn ngang; dường như Người đã thực hiện quá ít và gặt hái được quá ít. Nhưng Đức Giêsu có một niềm tin tưởng mãnh liệt bắt nguồn từ Chúa Cha, và tin tưởng các môn đệ, nên Người không bi quan về tương lai, vì các môn đệ thuộc về Chúa Cha, vì chính Người được tôn vinh nơi họ.

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới