Chính quyền Trump trình bày các nguyên tắc đối với việc bảo vệ tự do tôn giáo

Chúa Nhật, 08-10-2017 | 23:54:59

Trong một loạt các bản ghi nhớ được đưa ra hôm thứ Sáu 6/10, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Jeff Sessions đã vạch ra các nguyên tắc về tự do tôn giáo mà các cơ quan liên bang và các bộ ngành liên bang phải kết hợp vào công việc của họ.

American_flag_Credit_asterchief_Productions_Shutterstock_CNA“Quyền tự do của chúng ta với tư cách là các công dân luôn gắn chặt với vấn đề tự do tôn giáo của chúng ta với tư cách là một dân tộc”, ông Sessions cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu 6/10 vừa qua. “Mọi công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phượng, và thực hành đức tin của mình. Việc bảo vệ đối với quyền này, đã được ghi trong Hiến pháp và luật pháp của chúng ta, nhằm mục đích tuyên bố và bảo vệ phần quan trọng này trong di sản của chúng ta”.

Các biên bản ghi nhớ đã được ban hành nhằm đáp lại sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký vào hồi tháng 5, tuyên bố, “Chính sách của ngành hành pháp đó là phải thực thi một cách mạnh mẽ sự bảo vệ vững chắc của luật pháp liên bang đối với vấn đề tự do tôn giáo” và đồng thời chỉ đạo Tổng chưởng lý “ban hành các hướng dẫn giải thích luật bảo vệ tự do tôn giáo trong luật liên bang”.

Bản ghi nhớ hôm thứ Sáu không giải quyết các trường hợp cụ thể hiện tại trong hệ thống tòa án. Tuy nhiên, chúng đã được ban hành trong cùng một ngày mà chính quyền đã thông báo những sự thay đổi đối với luật ngừa thai của liên bang, cho phép nhiều tôn giáo và các tín đồ được miễn tuân thủ đối với quy định này.

Bản ghi nhớ đầu tiên liệt kê 20 nguyên tắc về quyền tự do tôn giáo vốn điều hành tất cả các cơ quan hành chính và các bộ phận hành pháp trong công việc của họ với tư cách như là những người sử dụng lao động, các nhà hoạch định hợp đồng và các nhà tài trợ, các quản trị viên chương trình, các nhà hoạch định chính sách và các thẩm phán.

Những nguyên tắc này công nhận tự do tôn giáo là “một quyền cơ bản và quan trọng”, được Hiến Pháp và luật liên bang quy định rõ ràng. Quyền tự do này mở rộng cho cả cá nhân và các tổ chức, và nó không chịu chi phối khi các công dân Hoa Kỳ tham gia vào thị trường hoặc tương tác với chính phủ.

Hơn nữa, bản hướng dẫn nêu rõ, tự do tôn giáo còn lớn hơn quyền thờ phượng hoặc tín ngưỡng cá nhân. Nó bao gồm “quyền thực hiện hoặc tránh việc thực hiện một số hành động thể chất phù hợp với tín ngưỡng của một người”.

Bnar ghi nhớ này ghi nhận Đạo luật Phục hồi Tự do Tôn giáo năm 1993, trong đó nói rằng chính phủ liên bang về cơ bản có thể không trở thành gánh nặng cho việc thực hiện vấn đề tự do tôn giáo, trừ khi có sự quan tâm của nhà nước qua việc làm như vậy, và nó được thực hiện theo cách hạn chế nhất có thể.

Luật này “không cho phép chính phủ liên bang đoán trước tính hợp lý của việc kìm nén một niềm tin tôn giáo”, bản hướng dẫn cho biết, và nó đặt ra một tiêu chuẩn đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ đối với niềm tin tôn giáo hoặc việc thực hành tôn giáo, kể cả khi đảng tôn giáo đang tìm kiếm việc “miễn trừ nghĩa vụ pháp lý … để trao quyền lợi cho bên thứ ba”.

Hướng dẫn này cũng nhắc lại rằng Chương VII trong Đạo luật Dân Quyền nghiêm cấm những người sử dụng lao động được quy định trong luật này phân biệt đối xử dựa trên niềm tin tôn giáo, việc tuân thủ hay thực hành tôn giáo của một cá nhân, “trừ khi người sử dụng lao động không thể chấp nhận một cách hợp lý việc tuân thủ hoặc thực hành như vậy mà không gặp khó khăn”.

Hơn nữa, bản ghi nhớ nêu rõ, những người sử dụng lao động tôn giáo có quyền hạn chế việc làm đối với những người có niềm tin tôn giáo cũng như việc tuân giữ các giáo huấn tôn giáo của họ.

“Nói chung, chính phủ liên bang có thể không quy định các khoản trợ cấp hay hợp đồng của liên bang đối với các tổ chức tôn giáo thay đổi đặc tính tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc các hoạt động”, tài liệu cho biết.

Bản ghi nhớ thứ hai của tổng chưởng lý chỉ đạo thực hiện hướng dẫn trong Bộ Tư pháp. Nó hướng dẫn các bộ phận để bảo vệ một cách mạnh mẽ việc bảo vệ tự do tôn giáo trong luật pháp liên bang.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới