Chăm sóc Mục vụ Di dân, một cơ hội tuyệt vời cho Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ

Thứ Tư, 27-03-2019 | 06:47:36

Khoảng một phần ba số thành viên của Giáo hội Công giáo ở Thụy Sĩ xuất phát từ những người di cư, một sự hiện diện vốn đánh dấu đời sống Giáo hội theo nhiều cách thức khác nhau. Để tính đến tình trạng đa ngữ chế và sự đa dạng văn hóa, khoảng 110 giáo sĩ Tuyên úy cung cấp sự hỗ trợ mục vụ cho những tín hữu này. Mỗi năm có khoảng 21.000 Thánh lễ được cử hành bằng hơn 20 ngôn ngữ và nghi lễ.

“Nếu như chúng ta cố gắng tăng cường việc cùng tồn tại giữa các tín hữu địa phương và những người nhập cư và đồng thời làm cho việc cùng nhau chung sống của họ trở nên ngày càng phấn khởi hơn, việc chăm sóc mục vụ di dân diễn tả một cơ hội tuyệt vời cho Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ”: trên đây là chia sẻ của Đức Cha Jean-Marie Lovey, Giám mục Địa phận Sion, chịu trách nhiệm vấn đề chăm sóc mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã bình luận về báo cáo về “Chăm sóc Mục vụ Di dân tại Thụy Sĩ”.

Theo bức thư được gửi đến Agenzia Fides, khoảng một phần ba số thành viên của Giáo hội Công giáo ở Thụy Sĩ xuất phát từ những người di cư, một sự hiện diện vốn đánh dấu đời sống Giáo hội theo nhiều cách thức khác nhau. Để tính đến tình trạng đa ngữ chế và sự đa dạng văn hóa, khoảng 110 giáo sĩ Tuyên úy cung cấp sự hỗ trợ mục vụ cho những tín hữu này. Mỗi năm có khoảng 21.000 Thánh lễ được cử hành bằng hơn 20 ngôn ngữ và nghi lễ.

Dữ liệu và thông tin được cung cấp bởi báo cáo về “Chăm sóc Mục vụ Di dân tại Thụy Sĩ” đã được công bố vào ngày hôm thứ Hai, 25 tháng 3, sau khi được thảo luận bởi Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ (CES) và Hội nghị Trung ương Công giáo La Mã (RKZ). Tài liệu này thực tế là một phần của dự án về tương lai của việc chăm sóc mục vụ di dân, được thực hiện bởi CES và RKZ, và đồng thời xem xét tình hình hiện tại và nắm giữ năm khía cạnh: Sự đa dạng của thực tế mục vụ: một vấn đề hay một cơ hội? Mô hình tương lai và sự phát triển khả thi của sứ mạng truyền giáo. Nâng cao nhận thức của những người tích cực trong việc chăm sóc mục vụ truyền thống và trong lĩnh vực mục vụ di dân. Tập trung vào nhiệm vụ của Văn phòng di cư về các nhiệm vụ mục vụ. Tăng cường nguyên tắc bổ trợ ở cấp độ của các nhiệm vụ tài chính và hành chính, và phân phối vốn công bằng hơn.

“Giáo hội Công giáo được đánh dấu bằng dấu ấn của sự đa dạng. Tất cả những người Công giáo được rửa tội là một phần của nó – báo cáo cho biết. Việc chăm sóc mục vụ di dân là một thành phần cơ bản của Giáo hội Công giáo … nó là một phần của Giáo hội Công giáo như là một thể chế được đặc trưng bởi sự đa dạng và nhiều nhu cầu cần được đáp ứng. Một cách tiếp cận sáng suốt trong việc chăm sóc mục vụ di dân mang đến khả năng của việc trở nên nhận thức rõ hơn về việc cùng nhau chung sống giữa các tín hữu và đồng thời củng cố nó, cũng như thúc đẩy việc cùng nhau chung sống dựa trên việc tôn trọng lẫn nhau và thái độ cởi mở”.

Kết quả phân tích sâu rộng và được ghi nhận về tình hình chăm sóc mục vụ di dân, với những điểm mạnh và điểm yếu của nó, đồng thời chỉ ra rằng “một sự thay đổi là bắt buộc, đã được tiến hành một phần”, báo cáo nhấn mạnh, “từ một tầm nhìn tập trung vào các vấn đề cho tới một cách tiếp cận nhắm đến các cơ hội”, điều này sẽ cho phép không chỉ tính đến sự đa dạng ngôn ngữ, mà còn “sự đa dạng của các thực tế cuộc sống, văn hóa và các truyền thống của người Công giáo và các cộng đồng của họ”. Đồng thời, nó sẽ mang lại lợi thế của việc “củng cố sự nhận thức về việc thuộc về cùng một Giáo hội lan rộng trên khắp thế giới”.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới