Cha Đặc trách và cộng đoàn Xóm Giáo 6 dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 16:22:44

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Vào lúc 13g00 Cha Đặc trách Xóm Giáo 6 cùng với cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xom cùng về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse và tri ân Cha Giuse Phan Đức Hiệp C.Ss.R vì cha đã vâng lời bề trên đến trong coi xóm giáo suất 19 năm qua.

Ca Đoàn Xóm Giáo 6 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR. từ năm 1997 đến năm 2016 Cha đã đồng hành xây dựng đời sống Đức Tin cũng như chăm lo mọi công việc mà Bề trên trao cho  với cương Đặc trách giáo xóm 6 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cha luân chu toàn mọi trách nhiệm. “Con cố gắng vuông tròn trách nhiệm được giao ở mức độ cao nhất.

Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp sớm cho Cha Giuse về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Đức Tín

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới