Thánh lễ

🔴Trực TiếpThánh lễ: Chúa Nhật II Phục Sinh | 18h00 Ngày 19/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh 18h00 ngày 19/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng ...

🔴Trực Tiếp: Chúa Nhật II Phục Sinh | 6h30 Ngày 19/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh 6h30 ngày 19/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn   Bài Giảng: Cha Micaen Phạm Gia Lâm CSsR Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày ...

🔴Trực Tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 17h30 Ngày 18/04/2020

Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh 17g30 ngày 18/04/2020 Hành hương: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Thánh lễ 18g00 ngày 18/04/2020 Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ ...

Thánh lễ Thứ Sáu: Tuần Bát Nhật Phục Sinh_18g00 ngày 17/04/2020 - Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh lễ 18g00 ngày 17/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền ...

Thánh lễ Thứ Năm: Tuần Bát Nhật Phục Sinh_18g00 ngày 16/04/2020 - nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Năm - Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh lễ 18g00 ngày 16/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền ...

Thánh lễ Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh lúc 18g00 ngày 15/04/2020 - nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh lễ 18g00 ngày 15/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức ...

Thánh lễ Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh lúc 18g00 ngày 14/04/2020 - nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh lễ 18g00 ngày 14/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức ...

Thánh lễ Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh lúc 18g00 ngày 13/04/2020 - nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh lễ 18g00 ngày 13/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức ...

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA: Thứ Sáu Tuần Thánh - 10/04/2020

“Thế là đã hoàn tất !” nk Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 18, 1 – 19, 42) TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 18h00 Thứ Sáu Tuần Thánh - 10/04/2020 Bài giảng Lời Nguyện Dòng ...

Thánh lễ Tiệc Ly 18g00 ngày 09/04/2020 - Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế

"Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Mt 26, 14-25) Thánh lễ Tiệc Ly 18h00 ngày 09/04/2020 Dòng Chúa Cứu Thế – ...

Thứ Tư Tuần Thánh - Thánh lễ 18g00 ngày 08/04/2020. (live)

"Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người". (Mt 26, 14 - 25) Thánh lễ 18g00 ngày 08/04/2020 – Thứ Tư Tuần Thánh Dòng Chúa ...

Thứ Hai Tuần Thánh - Thánh lễ 18g00 ngày 06/04/2020.

"Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy". (Ga 12, 1-11) Thánh lễ 18g00 ngày 06/04/2020 – Thứ Hai Tuần Thánh Dòng Chúa Cứu Thế ...

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay - 18g00 ngày 03/04/2020.

"Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ" (Ga 10, 32-42) Thánh lễ 18g00 ngày 03/04/2020 - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Giáo Xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ...

Thánh lễ Thứ Năm Tuần V Mùa Chay - 18g00 ngày 02/04/2020

“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8, 51 - 59) Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Thánh lễ 18g00 ngày 02/04/2020   

Thánh lễ Thứ Ba Tuần V Mùa Chay - 18h00 ngày 31/03/2020

"Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu." (Ga 8, 28) Thánh lễ 18h00 ngày 31/03/2020 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay  

Thánh lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay - 18h00 ngày 30/03/2020

Thánh lễ 18h00 ngày 30/03/2020 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay      

Thánh lễ Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay - 6h30 & 18h00 ngày 29/03/2020: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kính thưa anh chị em, Theo như Thư hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám Mục vào ngày 25/03/2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xin thông ...

Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 20g 00 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 17g 00 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

Chúa Nhật 31 Thường Niên B_Thánh lễ 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 04/11/2018

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi". (Mc 12, 30) Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới