Thánh lễ

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 17h00 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 17h00 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 10h00 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 10h00 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh | 6h30 Ngày 17/05/2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14, 15-21) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh 6h30 ngày 17/05/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh - Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 18h00 Ngày 13/05/2020

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' Thánh Lễ: 18h00 ngày 13/05/2020 Mừng Bổn Mạng Xóm Giáo 1 - Giáo Xứ_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  Kính mời quý vị cùng hiệp thông Đền Đức ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh - Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 12h00 Ngày 13/05/2020

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' Thánh Lễ: 12h00 ngày 13/05/2020  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kính mời quý vị cùng hiệp thông Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Năm tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 07/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.” (Ga 13, 16-20) Thánh lễ Thứ Năm tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 07/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời quý vị cùng hiệp ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 06/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14) Thánh lễ Thứ Tư tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 06/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Ba tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 05/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong” (Ga 10, 28) Thánh lễ Thứ Ba tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 05/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Hai tuần IV Phục Sinh | 18h00 Ngày 04/05/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14) Thánh lễ Thứ Hai tuần IV Phục Sinh 18h00 ngày 04/05/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật III Phục Sinh | 18h00 Ngày 26/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 13-35) Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 18h00 ngày 26/04/2020 Nhà nguyện ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật III Phục Sinh | 6h30 Ngày 26/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 13-35) Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 6h30 ngày 26/04/2020 Nhà nguyện ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Chúa Nhật III Phục Sinh | 18h00 Ngày 25/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 13-35) Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 18h00 ngày 25/04/2020 Nhà nguyện ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh | 18h00 Ngày 24/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!"(Ga 6, 1-15) Thánh lễ Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh 18h00 ngày 24/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời quý vị cùng hiệp ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Năm Tuần II Phục Sinh | 18h00 Ngày 23/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người."(Ga 3, 31-36) Thánh lễ Thứ Năm Tuần II Phục Sinh 18h00 ngày 23/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời quý vị ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư Tuần II Phục Sinh | 18h00 Ngày 22/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

"Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ."(Ga 3, 16-21) Thánh lễ Thứ Tư Tuần II Phục Sinh 18h00 ngày 22/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu ...

"Thiên Chúa yêu thế gian" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh 22/04/2020

"Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16) 22/04/2020 – Thứ Tư Tuần II Phục Sinh ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Ba Tuần II Phục Sinh | 18h00 Ngày 21/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

Thánh lễ Thứ Ba Tuần II Phục Sinh 18h00 ngày 21/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức Mẹ ...

"Ai tin được sống muôn đời" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh 21/04/2020

"Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống" (Ga 3, 14) 21/04/2020 – Thứ Ba Tuần II Phục Sinh ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan. (Ga 3, 7b-15) Khi ấy, ...

🔴Trực TiếpThánh lễ: Thứ Hai tuần II Phục Sinh | 18h00 Ngày 20/04/2020 Nhà Nguyện DCCT

Thánh lễ Thứ Hai Tuần II Phục Sinh 18h00 ngày 20/04/2020 Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn  Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần. Giáo Xứ Đền Đức Mẹ ...

"Được sinh ra từ trên" Suy niêm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh 20/04/2020

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí". 20/04/2020 – Thứ Hai Tuần II Phục Sinh ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới