Thánh lễ

🔴 HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 17h30 || 22/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 22/08/2020 HÀNH HƯƠNG | ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 21/08/2020

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình"(Mt 22, 34 - 40) THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 21/08/2020 - THÁNH PIÔ X. GIÁO HOÀNG Thánh lễ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 19/08/2020

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 15) THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ: 18h00 || 19/08/2020  Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 18/08/2020

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ”(Mt 19, 24) THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 18/08/2020 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 17/08/2020

"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời"(Mt 19, 16 - 22) THỨ HAI TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN 18h00 || 17/08/2020 Nhà Nguyện ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 6h30 & 18h00 || 16/08/2020

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”(Mt 15, 21 - 28) CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN Thánh lễ 6h30 Thánh lễ 18g00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến: HÀNH HƯƠNG & LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | 18h00 || 15/08/2020

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 39-56) Thánh Lễ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI   17g30 Hành Hương: Kính Đức Mẹ ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thánh lễ Vọng: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng)

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thánh lễ Vọng: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Ca nhập lễ: Lạy Đức Maria, thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách! Hôm nay, Mẹ được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần, và ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 13/08/2020

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,  như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18, 21 – 19, 1) Thánh Lễ 18g00 || 13/08/2020: Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 12/08/2020

"Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18, 15 - 20) Thánh Lễ 18g00 || 12/08/2020: Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 11/08/2020

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này." (Mt 18, 10) Thánh Lễ 18g00 || 11/08/2020: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 10/08/2020

"Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy."(Ga 12, 22 - 26) Thánh Lễ 18g00 || 10/08/2020: Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên    Giảng lễ: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên | 17h30 | 09/08/2020

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14, 26) Thánh Lễ 6g30 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên A   Bài  giảng Thánh Lễ 18g00 ||09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên | 18h00 | 07/08/2020

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17, 20) Thánh Lễ 18g00 || 08/08/2020| Thứ Bảy Tuần XVIII – Mùa Thường Niên 1. HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ ...

🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên | 18h00 | 07/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 17, 1 - 9) Thánh Lễ 18g00 || 07/08/2020: Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên    Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

🔴 Thánh lễ | Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên: Lễ Chúa hiển dung | 18h00 | 06/08/2020

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”(Mt 17, 5) Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Lễ Chúa Hiển Dung Thánh Lễ 18g00 || ...

Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A || 26/07/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44-52) Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên Thánh lễ: 6h30 | 26/07/2020 Thánh lễ: 10h00 | 26/07/2020 Thánh lễ: ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 18h30 | 14/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 18h30 | 14/06/2020  Đền Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 17h00 | 13/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 17h00 | 14/06/2020  Đền Đức Mẹ ...

🔴 Thánh lễ Chúa Nhật | Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô | 6h30 | 14/06/2020

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51) CHÚA NHẬT – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh lễ: 6h30 | 14/06/2020 Đền Đức Mẹ ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới