Thánh lễ

🔴Thánh lễ Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên | 07/02/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài”. (Mc 1,31) Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên 07/02/2021 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴Thánh lễ Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên | 31/01/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền” (Mc 1, 21-28) Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên 31/01/2021 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | 8h00 THÁNH LỄ | 10h00 THÁNH LỄ | ...

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên | 24/01/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1, 14-20) Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên 24/01/2021 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ ...

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng | 06/12/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 1 - 8) CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG 06/12/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | ...

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng | 29/11/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc 13, 33-37) CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG 29/11/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | 10h00 THÁNH LỄ | ...

🔴Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 34 Thường Niên - CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ | 22/11/2020

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 34 MÙA THƯỜNG NIÊN LỄ TRỌNG: CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 22/11/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ | 10h00 THÁNH LỄ | 14h00 THÁNH LỄ | 15h15 THÁNH LỄ | 16h30 THÁNH ...

🔴Thánh Lễ: CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 15/11/2020

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy" (Lc 9, 23, 26) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 33 MÙA THƯỜNG NIÊN Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 15/11/2020 THÁNH ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN | 11/10/2020

"‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’" (Mt 22, 12) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 28 MÙA THƯỜNG NIÊN || 11/10/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 27/09/2020

"Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông." (Mt 21, 28-32) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN || 27/09/2020 THÁNH ...

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 || 26/09/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Thánh Lễ CHÚA NHẬT TUẦN 26 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h30 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Dòng Chúa ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

"Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 1 - 16a) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020 THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7) THÁNH LỄ ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 04/09/2020

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” ( Lc 5, 33 - 39 ) THỨ SÁU TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 02/09/2020

“Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” ( Lc 4, 18 ) THỨ TƯ TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

"Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 - 30 ) THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 31/08/2020  Thánh lễ 18h00  ---------------------------------------- Nhà ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 30/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24) CHÚA NHẬT TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 30/08/2020  Thánh lễ 60h30 Giảng lễ : Giuse Nguyễn Hồng ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 24/08/2020

"Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối" (Ga 1, 45 - 51) THỨ HAI TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN 24/08/2020 - KÍNH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ  Thánh lễ 18h00  Nhà Nguyện Hiệp ...

🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN || 6h00 & 18h00 || 23/08/2020

"Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời" (Mt 16, 13 - 20) THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 21 MÙA THƯỜNG NIÊN || 23/08/2020 THÁNH LỄ | 6h30 THÁNH LỄ ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới