SUY NIỆM

"Cách thức anh em nghe" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần 25 Thường niên B || 20/09/202

“Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” ( Lc 8, 15) Thứ Hai Tuần 25 Thường niên – 20/09/2021   ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc ...

Suy niệm Tuần XXV thường niên năm B - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Tuần XXV thường niên 20 - 25/09/2021 Thứ Hai tuần XXV Tn Anrê Kim Têgon và Các Bạn tử đạo Tác động của Thánh Thần, đấng muốn thổi đâu thì thổi, cùng với việc tông đồ của ...

"Đức Giêsu gọi Nhóm Mười hai" Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B || 19/09/202

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 31) Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B – 19/09/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa nhật 25 Thường niên năm B: Mc 9, 30-37

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật 25 Thường niên năm B: Mc 9, 30-37       BÀI ÐỌC I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta ...

"Với tấm lòng cao thượng" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên || 18/09/202

“Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8, 15) Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên – 18/09/2021   ✠ Tin Mừng ...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 25 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B (Kn 2,12.17-22; Gc 3,16-4,3; Mc 9,29-36) CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỐNG TƯ CÁCH NGƯỜI CÔNG CHÍNH “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người” (Mc 9,31)     Các bài đọc hôm nay ...

"Phục vụ mọi người" Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B || 19/09/202

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 31) Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B – 19/09/2021     ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Với tấm lòng cao thượng" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên || 18/09/202

“Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” (Lc 8, 8) Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên – 18/09/2021   ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Quang cảnh đáng thán phục? Sự khiêm tốn tuyên xưng đức tin của chúng ta, có được gương mẫu của chính Chúa Giêsu, khi người tuyên xưng trước mặt Philatô. Tôi chiêm ngắm chứng tá ...

Muốn biết Đức Giêsu? Hãy tiếp đón anh chị em đồng loại

Muốn biết Đức Giêsu? Hãy tiếp đón anh chị em đồng loại Chúa Nhật XXV Thường Niên B Kn 2,12. 17–20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,29–36       Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta chỉnh đốn và cải ...

"Chị hãy đi bình an" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên || 17/09/202

“Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài” (Lc 8, 3) Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên – 17/09/2021   ✠ Tin Mừng Chúa ...

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Mc 9, 30-37 Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B       Lời Chúa: Mc 9,30-37   Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ...

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 25 TN năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính. Qua đó, Chúa cũng ...

Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 Phục vụ trong khiêm tốn (Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn) Khi Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta đoạt ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Thánh Phaolô nói án phạt tồi tệ nhất của "sự lầm lạc về giáo thuyết", "phản chân lý", chính vì con người đưa nó ra, lại tự mãn về chính mình và không biết gì ...

"Chị hãy đi bình an" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên || 16/09/202

“Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7, 50) Thứ Năm XXIV – Mùa Thường Niên – 16/09/2021   ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 7, 36-50   Khi ấy, ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Luca ghi lại ba lần (Lc 7: 36. 11: 37. 14: 1) những người Pharisêu đã mời Đức Giêsu tới bàn ăn với họ... và Người đã nhận lời mời. Luca là người duy nhất ...

Bài giảng của ĐTC trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi

Bài giảng của Đức Thánh Cha tại Đền thánh Quốc gia Šaštin, Slovakia, thứ Tư 15/9/2021 [caption id="attachment_65089" align="aligncenter" width="1000"] ĐTC giảng trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi[/caption]   Trong Đền thờ Giêrusalem, đôi tay Đức ...

"Đứng gần thập giá" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Sầu bi || 15/09/202

“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người” (Ga 19, 25) Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên – 15/09/2021: Lễ Đức Mẹ Sầu bi ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 19, 25-27 25 ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Hiện diện với các thực thể thiêng liêng nhất và gần Thiên Chúa nhất, cũng như với các thực thể xem ra xa cách nhất. Chính từ mầu nhiệm đó mà cộng đoàn Kitô hữu ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook