Hằng Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên - Từ ngày 20 - 25/09/2021

“Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban" (Tv 115, 4-5) Phút lắng đọng Lời Chúa Tuần 25 ...

Phút lắng đọng Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên - Từ ngày 13/09 - 18/09/2021

"Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn." (Tv 35, 8) Phút lắng đọng Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên 13.09.2021 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Gioan Kim ...

Suy niệm Lời Chúa Hằng ngày - Tuần XXIV Thường Niên

"Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn." (Tv 35, 8) Suy niệm Lời Chúa Tuần XXIV Thường Niên Thứ Hai tuần XXIV Tn ‘Ông ấy đáng được Ngài ...

Phút lắng đọng Lời Chúa: Tuần 23 Thường Niên (Từ ngày 06/09 đến ngày 11/09/2021)

"Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi" (Ga 10, 27) Phút lắng đọng Lời Chúa: Tuần 23 Thường Niên   THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN: Ngày 06/09/2021 Tin ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook