Chú Giải Tin Mừng

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên Năm B

Sự mô tả đầy hiện thực sáng sủa : người ta có cảm tưởng rằng không có gì tiến triển và mọi sự đều lặp đi lặp lại không ngừng. Không có gì chán nản ...

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Mác-cô: Mc 9, 38-43. 45. 47-48     38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm B

Giáo hội sơ khai rất quan tâm tới lý tưởng nghèo khó thực sự này. Giáo Hội cho rằng, sự nghèo khó là một dấu chỉ của Nước Trời (Lc 6,20 ; 14,25-33 ; 16,19-31 ...

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Một vấn đề rất thực tế đặt ra trước mắt để chúng ta suy nghĩ: Ai là người chính danh để phục vụ dân Chúa? Các bài đọc đưa ra cho chúng ta hai câu ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B

Một cảnh hết sức tự nhiên và xét theo khía cạnh nhân bản, rất cảm kích…nếu ta đơn thành lắng nghe Luca kể. Đó là một người Mẹ đến gặp cậu con trai mình, và ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Năm B

" Hãy để ý... anh em nghe". Có nhiều cách lắng nghe. Đặc tính của ánh sáng tùy thuộc vào thái độ chăm chú sẵn sàng này: trong một lớp học trẻ em, trong một ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Quang cảnh đáng thán phục? Sự khiêm tốn tuyên xưng đức tin của chúng ta, có được gương mẫu của chính Chúa Giêsu, khi người tuyên xưng trước mặt Philatô. Tôi chiêm ngắm chứng tá ...

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 25 TN năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính. Qua đó, Chúa cũng ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Thánh Phaolô nói án phạt tồi tệ nhất của "sự lầm lạc về giáo thuyết", "phản chân lý", chính vì con người đưa nó ra, lại tự mãn về chính mình và không biết gì ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Luca ghi lại ba lần (Lc 7: 36. 11: 37. 14: 1) những người Pharisêu đã mời Đức Giêsu tới bàn ăn với họ... và Người đã nhận lời mời. Luca là người duy nhất ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Hiện diện với các thực thể thiêng liêng nhất và gần Thiên Chúa nhất, cũng như với các thực thể xem ra xa cách nhất. Chính từ mầu nhiệm đó mà cộng đoàn Kitô hữu ...

Bài giảng của ĐTC trong Phụng vụ Thánh Thể lễ Suy tôn Thánh giá

Trong bài giảng Phụng vụ Thánh Thể lễ Suy tôn Thánh Giá cử hành theo nghi lễ Byzantine tại Prešov, Slovakia, sáng thứ Ba 13/9/2021, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Sự thinh lặng của bà trước những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong việc phục sinh con trai bà, đã nói lên rằng: Bà bất lực nên đã hoàn toàn phó thác ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm B

Thánh Phaolô đã cảm thấy sự quan trọng của những khâu tập thể này, nhất là "những người nắm giữ các trách nhiệm" đối với cả tập thể loài người. Lời cầu nguyện phổ quát ...

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 24 TN năm B

TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM B     Hôm nay, chúng ta tập trung vào dung mạo của Đấng Messia. Có nhiều truyền thống thiên sai, mỗi truyền thống trình bày Đấng được xức ...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

Luca nhắc lại khoản luật khắt khe của thời đó, mà nếu không giữ lại sẽ bị ô nhơ: Đó là chính thức cấm bước vào nhà một người dân ngoại. Đó cũng chính là ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên Năm B

Đức Giêsu là một người đầy hiệu năng, luôn mong ước cho đời sống chúng ta có hiệu quả: Thiên Chúa muốn chúng ta thành công, đời chúng ta "vững chắc". Theo Ngài, sự bền ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm B

Qua hình ảnh cụ thể khác, Đức Giêsu dạy: anh em hãy tỏ ra sáng suốt đối với chính mình. Anh em biết phòng ngừa biết bao người hướng dẫn giả, các ngôn sứ giả… ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên Năm B

Mátthêu dùng hai hình ảnh để so sánh "những người thu thuế" và "những người dân ngoại" (Mt 5: 46-47). Còn Luca, để khỏi động chạm đến độc giả của mình, là những người anh ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm B

Các mối phúc mà ta suy gẫm hôm nay, rất khác biệt với các mối phúc do Thánh Mátthêu thuật lại (Tám mối phúc trong Thánh Mátthêu, Bốn mối phúc trong Thánh Luca). Mátthêu nhấn ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook