Cáo Phó và Tiểu Sử Cha Micae Trương Văn Hành Tu sĩ Linh Mục CSsR

Thứ Hai, 24-12-2018 | 06:16:22

    “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới