Cáo Phó, Tiểu Sử Thầy Gioakim Trần Văn Thà: Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 14:03:26

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Thầy Gioakim Trần Văn Thà C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới