Cáo phó Bà cố Maria, thân mẫu của cha Antôn Đinh Bá Cẩn, DCCT

Thứ Hai, 16-10-2017 | 10:57:17

CÁO PHÓ

+++

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

BÀ CỐ MARIA ĐINH THỊ ĐÓA

(Thân mẫu cha Antôn Đinh Bá Cẩn, DCCT)

Sinh năm 1937 Tại Nghệ An

Được chúa gọi về lúc: 18 giờ 40 ngày 15/10/2017

Tại Giáo Xứ Vinh Châu

+++

– Lễ Viếng Thi Hài, Phát Tang: 19 giờ 00 ngày 16/10/2017

– THÁNH LỄ AN TÁNG: Cử hành vào lúc 09 giờ 00 ngày 18/10/2017

TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ VINH CHÂU, GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa

TOÀN THỂ TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 * Lời cầu nguyện thay cho vòng hoa và phúng điếu ​

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới