CAFOD hoan nghênh Sứ điệp của ĐTC Phanxicô về Di dân và những người tị nạn

Thứ Ba, 22-08-2017 | 23:27:52

Các cơ quan cứu trợ đã phản ứng lại Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Di dân và Tị nạn Thế giới lần thứ 104 được công bố hôm thứ hai vừa qua.

Sứ điệp có tiêu đề: “Chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập những người di cư và những người tị nạn” kêu gọi một phản ứng chung đối với những thách thức của vấn đề di dân hiện tại và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội dân sự để cùng với Giáo hội tham gia vào việc bảo vệ người dễ bị tổn thương nhất.

Một trong những cơ quan viện trợ đã hoan nghênh Sứ điệp này đó là Cơ quan viện trợ Công Giáo CAFOD đặt trụ sở tại Anh quốc, người đã miêu tả lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô như là “việc vứt bỏ những bao tay bảo hộ” đối với các chính trị gia để nỗ lực hơn nữa trong việc việc bảo vệ những người tị nạn và những người di cư.

Graham Gordon, người đứng đầu chính sách tại CAFOD. Ông Gordon đã phát biểu với Lydia O’Kane, cộng tác viên Vatican Radio về Sứ điệp này, đồng thời cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ rằng tất cả các quốc gia phải khởi đầu những hành động của mình và làm tròn trách nhiệm của mình.

“Thật thú vị vì nó hoàn toàn là một thông điệp chính trị với lời kêu gọi rõ ràng tới các chính phủ để tăng cường ý chí chính trị của họ nhằm đối phó với vấn đề di dân mà chúng ta hiện đang phải đối mặt”, ông Gordon cho biết.

Khi được hỏi về một số điểm nổi bật của Sứ điệp, ông lưu ý rằng, “rất rõ ràng rằng có một ý thức mạnh mẽ về việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất đang phải sống cảnh nay đây mai đó. Chúng ta nhận thấy có nhiều ví dụ điển hình về các trẻ em; có đến một nửa số người di cư hoặc những người tị nạn trong một số hoàn cảnh là những trẻ em dưới 18 tuổi … họ là những người thường cần đến sự bảo vệ nhất”.

Người đứng đầu chính sách của CAFOD cũng chỉ ra rằng, “ĐTC Phanxicô gọi đó là một vấn đề toàn cầu cần có một phản ứng toàn cầu và đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta không thể phó mặc nó cho các chính phủ, nhưng mặt khác, ‘chúng ta cũng không thể phó mặc nó cho Giáo Hội và các nhóm xã hội dân sự, thực sự chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong mối quan hệ đối tác để giải quyết vấn đề này”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới