Các xóm giáo thay phiên túc trực bên linh cữu, cầu nguyện cho cha Giuse

Chúa Nhật, 28-07-2019 | 18:20:38

Trong tinh thần hiệp thông với Nhà Dòng, quý ông bà anh chị em đại diện trong các xóm giáo trong Giáo xứ luôn túc trực cầu nguyện cho Cha Giuse…

Quý soeur viếng cha Giuse

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook