Các hạ sĩ quan mới của Đội Vệ binh Thụy sĩ của Đức Thánh Cha

Thứ Ba, 04-12-2018 | 23:29:24

Hôm 03/12/2018, Vatican đã áp dụng việc cải cách về Đội Vệ binh Thụy sĩ của Đức Thánh Cha khi thăng chức hạ sĩ quan cho 14 vệ binh Thụy sĩ.

Các vệ binh Thụy sĩ tại Vatican

Trong đợt thăng chức này có 2 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 phó hạ sĩ, tất cả đều nằm trong số 110 vệ binh đang hoạt động tại Vatican. Việc thăng chức này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Theo việc cải cách về tổ chức nội bộ của Đội Vệ binh Thụy sĩ của Đức Thánh Cha, vào ngày 29/04/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép gia tăng số vệ binh từ 110 lên 135; điều này cũng tạo cơ hội cho việc thăng chức hạ sĩ quan trong nội bộ của Đội vệ binh.

Việc thăng chức này nhẳm  đáp ứng tốt hơn những thách thức gia tăng của Đội Vệ binh Thụy sĩ của Đức Thánh Cha.

Với việc thăng chức này, Đội Vệ binh Thụy sĩ của Đức Thánh Cha sẽ có 34 hạ sĩ quan, thay vì 26 như trước đây.

Hồng Thủy – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook