Các Giám mục Peru tham gia vào cuộc cải cách công lý và di sản luân lý của đất nước

Thứ Sáu, 20-07-2018 | 23:45:33

Hôm thứ Tư ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức Cha Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, Tổng Giám mục Trujillo, đã gặp gỡ Ủy ban Cải cách Tư pháp, được bổ nhiệm năm ngày trước bởi Tổng thống Cộng hòa Peru, ông Martin Vizcarra, sau khi nghe được thông tin xác nhận cho thấy các thành viên của Hội đồng Tư pháp Quốc gia (CNM) và bộ máy tư pháp có liên quan đến các hành vi tham nhũng.

Lá thư được gửi đến Fides cho biết rằng lời mời của Ủy ban gửi tới Đức Cha Cabrejos được thực hiện bởi vì, cùng với Hội đồng Giám mục Peru, Uỷ ban này có thể tạo ra một sự đóng góp và một sự phản hồi về những khía cạnh được coi như là một sự ưu tiên đối với việc cải cách hệ thống tư pháp, nhằm giảm bớt mọi hình thức bạo lực. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h15 sáng với sự tham dự của Đức Cha Cabrejos, thành viên của Ủy ban: Allan Wagner (chủ tịch), Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad, Eduardo Vega, Ana Teresa Revilla và Walter Albán.

Vào ngày 11 tháng 7, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố thông cáo “Tham nhũng là một thứ ‘virus’ xã hội đầu độc tất cả mọi thứ”, sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng trong hệ thống tư pháp do việc phát tán đoạn ghi âm cho thấy các thành viên của CNM và bộ máy tư pháp có liên quan đến các hành vi tham nhũng bị cáo buộc. Thông báo này thể hiện sự cần thiết phải bảo vệ thể chế và di sản đạo đức của đất nước, cũng như thể hiện sự sẵn sàng của Giáo hội trong việc cùng cộng tác trực tiếp trong nhiệm vụ này.

Theo tin tức mới nhất của Fides, Tổng thống Martín Vizcarra đã yêu cầu Quốc hội triệu tập phiên họp khẩn cấp vào ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 7, để thảo luận về việc trục xuất bảy thành viên của Hội đồng Tư pháp Quốc gia, sau sự phát tán đoạn băng ghi âm trong đó họ dường như thảo luận về sự vô tội của một người đã bị cáo buộc và về việc bổ nhiệm những người thân và bạn bè của họ. Hôm 19 tháng 7, một cuộc biểu tình lớn đã được lên kế hoạch tại thủ đô nhằm yêu cầu giải thể cơ quan cao nhất trong nước về công lý.

 Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới