Các Giám mục Hoa Kỳ ca ngợi hành động bảo vệ tự do tôn giáo mới của vị Tổng chưởng lý Hoa Kỳ

Chúa Nhật, 15-10-2017 | 18:50:39

Sau một thông báo của vị Tổng chưởng lý Hoa Kỳ nêu chi tiết 20 nguyên tắc tự do tôn giáo đối với tất cả các cơ quan chính phủ và các bộ phận hành pháp để theo dõi, các Giám mục Hoa Kỳ đã ca ngợi hành động tái khẳng định của chính phủ đối với việc bảo vệ tự do tôn giáo.

American_flag_and_Church_Credit_Bobkeenan_Photography_via_wwwshutterstockcom_CNA_3_1_16“Hướng dẫn của Bộ trưởng Tư pháp quả là rất hữu ích khẳng định rằng luật pháp bảo vệ sự tự do của các tổ chức dựa trên đức tin để tiến hành các hoạt động phù hợp với sứ mạng tôn giáo của họ”, Đức Tổng Giám Mục William E. Lori Địa phận Baltimore, Chủ Tịch Ủy Ban Đặc biệt về Tôn Giáo Tự Do của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố.

“Hướng dẫn này cũng khẳng định lại rằng chính phủ liên bang không được loại trừ các tổ chức tôn giáo khỏi việc cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng đối với các khoản tài trợ hoặc các hợp đồng của chính phủ, và các thực thể tôn giáo không bao giờ bị buộc phải thay đổi đặc tính tôn giáo của mình để tham gia vào các chương trình như vậy”, Đức Cha Lori cho biết.

“Chúng tôi đánh giá cao việc làm rõ của Bộ trưởng Tư pháp đối với những vấn đề này, nhằm bảo vệ tự do của các tổ chức tôn giáo trong việc phục vụ tất cả những người có nhu cầu, trong đó bao gồm những người vô gia cư, những người nhập cư, những người tị nạn, và tất cả các sinh viên theo học các trường tôn giáo”.

Hướng dẫn đã được đưa ra vào ngày 06 tháng 10 bởi Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Jeff Sessions, nhằm phản ứng lại một sắc lệnh đối với việc “ban hành hướng dẫn giải thích luật bảo vệ tự do tôn giáo trong luật liên bang”. Tài liệu nêu bật các vấn đề chính xung quanh vấn đề tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ và đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề do tôn giáo trong nước, cũng như pháp luật hiện hành cũng như những tiền lệ vốn bảo vệ các quyền lợi cơ bản.

Ngay từ khởi đầu của bản ghi nhớ, tài liệu ghi nhận rằng tự do tôn giáo “không chỉ là quyền đối với niềm tin tôn giáo cá nhân hoặc thậm chí đối với việc thờ phượng tại một nơi thiêng liêng. Nó cũng bao gồm việc tôn trọng và thực hành tôn giáo”. Hướng dẫn tái khẳng định một định nghĩa rộng lớn hơn về vấn đề tự do tôn giáo, vốn đã chịu sự áp lực bởi chính quyền Obama trước đó đã thúc đẩy cụm từ “tự do tín ngưỡng”hạn hẹp hơn nhiều.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới