Các Giám mục EU: ‘Tự do tôn giáo là quyền của con người’

Thứ Năm, 13-12-2018 | 23:42:28

Dịp kỷ niệm đặc biệt của Tuyên ngôn Nhân quyền đã tạo cơ hội cho Ủy ban các Hội đồng Giám mục Cộng đồng Châu Âu nhấn mạnh tính phổ quát và tầm quan trọng của các vấn đề nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo.

Việc đánh dấu kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Nhân quyền (UDHR) trong tuần này, nhiều sự kiện đã làm sáng tỏ nhu cầu cấp thiết cần phải đảm bảo quyền này.

Đấu tranh cho vấn đề này, ĐTC Phanxicô và Giáo hội Công giáo tiếp tục duy trì các nguyên tắc cốt lõi của Tuyên ngôn Nhân quyền vốn mang tính phổ quát, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau, có mối quan hệ tương quan và không có thứ bậc.

Một sự kiện hướng đến kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Nhân quyền bao gồm cuộc Hội thảo Đối thoại tại Liên minh Châu Âu về Tôn giáo và Nhân quyền trong khối Liên minh Châu Âu.

Diễn giả chính, Đức cha Theodorus Hoogenboom, Chủ tịch Ủy ban Pháp lý của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), đã phát biểu về sự cần thiết cần phải thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người – bất kể sự liên kết với các giáo phái chiếm đa số hay thiểu số:

Quyền tự do tôn giáo liên quan đến tất cả mọi người

Trên thực tế, Đức Cha Hoogenboom giải thích, tại Liên minh châu Âu, có xu hướng trình bày các vấn đề coi tự do tôn giáo như là mối bận tâm chủ yếu liên quan đến các nhóm thiểu số.

“Điều này không phù hợp với các tiêu chuẩn về nhân quyền, và các tiêu chuẩn về nhân quyền và các chính sách của EU không nên tập trung vào sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, nhưng cần phải tập trung vào các trường hợp mà trong đó một người bị nhắm mục tiêu vì họ theo tôn giáo hoặc thuộc về một tôn giáo”, Đức Cha Hoogenboom nói.

Đức Cha Hoogenboom giải thích rằng vấn đề liên quan đến tất cả mọi người, những người bị phân biệt đối xử bởi vì họ là những tín đồ hoặc muốn thực hành tôn giáo của mình, kể cả tại nơi làm việc.

Quả là hết sức quan trọng, Đức Cha Hoogenboom cho biết thêm, để nhấn mạnh nghĩa vụ của các tổ chức EU cũng như các chính quyền quốc gia trong việc áp dụng đầy đủ quyền tự do tôn giáo tôn giáo “đối với mọi công dân” bất kể họ thuộc tôn giáo nào.

“Các quyền cơ bản đều dành cho tất cả mọi người, cũng như dành cho những người thuộc các giáo phái tôn giáo chiếm đa số”, Đức Cha Hoogenboom nói.

Đức Cha Hoogenboom cho biết các thành viên COMECE cho rằng quả thực hết sức đáng báo động khi người ta có thể chỉ thị việc mọi người có thể hoặc không ăn mặc theo tôn giáo của họ, bao gồm các biểu tượng tôn giáo, “ngoại trừ khi gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc sức khỏe công cộng”.

ĐTC Phanxicô

Đức Giám mục Hoogenboom cho biết lập trường của ĐTC Phanxicô liên quan đến quyền tự do tôn giáo tiếp tục mang lại một sự cảnh báo mạnh mẽ và đồng thời ngài cũng nhắc lại bài diễn văn của ĐTC Phanxicô vào tháng 10 năm 2017 tại buổi lễ bế mạc Hội nghị quốc tế về chủ đề “Cân nhắc lại Châu Âu. Sự đóng góp của Kitô giáo cho dự án Châu Âu”, được bảo trợ bởi COMECE”.

Đức Cha Hoogenboom đã mô tả nó như một bài diễn văn vô cùng quan trọng, mà trong đó ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh rằng “con người và cộng đồng chính là nền tảng của châu Âu, và chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu được mời gọi để xây dựng châu Âu”.

“Với tư cách là một trong những viên gạch trong cấu trúc này”, Đức Cha Hoogenboom nói, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến việc đối thoại khi nói rằng chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội ở châu Âu để trở thành “những nhân vật chính đầu tiên và quan trọng nhất của cuộc đối thoại”.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để thúc đẩy đối thoại

“Tất nhiên, việc theo đuổi đối thoại chính là một trách nhiệm của lĩnh vực chính trị, và thật đáng buồn khi nhận thấy có rất nhiều cuộc đụng độ trong lĩnh vực chính trị giữa các lực lượng đối lập”, Đức Cha Hoogenboom nói.

Vì vậy, Đức Cha Hoogenboom nhắc lại rằng với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để thúc đẩy việc đối thoại, đặc biệt là khi nó bị đe dọa và ở những nơi xảy ra các cuộc xung đột.

“Với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để khôi phục phẩm giá cho lĩnh vực chính trị”, Đức Cha Hoogenboom tiếp tục, đồng thời giải thích rằng một trong những điều mà COMECE thực hiện đó chính là thúc đẩy đối thoại với và giữa các tổ chức EU.

Đức Cha Hoogenboom cho biết rằng đối thoại cũng chính là nền tảng của Điều 17, vốn chính là cốt lõi của tất cả mọi hành động của COMECE, mà ngài cho biết là đang cố gắng cải thiện các công cụ có liên quan.

Tinh thần trách nhiệm chung

Đức Giám mục Hoogenboom cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng chủ yếu của tinh thần trách nhiệm chung trong lĩnh vực nhân quyền bởi vì, theo ngài, nhân quyền mang tính phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng, và đặc điểm chính của nhân quyền chính là phẩm giá con người vốn được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.

“Từ đây, phẩm giá con người làm nảy sinh các quyền cơ bản, do đó, tinh thần trách nhiệm chung trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là vô cùng quan trọng”, Đức Giám mục Hoogenboom nói.

Cần một sự thay đổi quan điểm

Đức Cha Hoogenboom cũng xác quyết rằng chúng ta cần phải chấm dứt việc xem quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm là những quyền mơ hồ còn phải bàn.

Giáo hội, Đức Cha Hoogenboom nói, ủng hộ một sự bảo vệ có hiệu lực từ phía các quốc gia thành viên đối với quyền phản đối có lương tâm trên cơ sở dân chủ và pháp quyền.

Khi chúng ta kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Nhân quyền, Đức Giám mục Hoogenboom đã nhắc lại lập trường cũng như các Giáo huấn của Giáo hội và các vị Giáo Hoàng liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền.

Cụ thể, Đức Cha Hoogenboom đã đề cập đến Đức Giáo Hoàng Paul VI, người đã nhấn mạnh rằng: “Giáo hội là một chuyên gia về nhân loại”, và về khía cạnh đó, Đức Cha Hoogenboom kết luận, quả là hết sức quan trọng để Giáo hội tiếp tục bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong cuộc đối thoại với các thể chế chính trị.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới