Các Giám mục Bolivia về vấn đề Tự do tôn giáo: "Phải công nhận quyền phản đối theo lương tâm"

Thứ Năm, 28-03-2019 | 16:06:27

Liên quan đến quyền tự do lương tâm, các Giám mục đã nhắc lại trường hợp hai bác sĩ từ chối thực hiện việc phá thai. “Ngoài những cân nhắc về mặt kỹ thuật và pháp lý mà vụ việc cần phải được như vậy”, tuyên bố cho biết, “với tư cách là Giáo hội Công giáo, đôi khi chúng ta phải bày tỏ sự cần thiết phải công nhận, tại Bôlivia, quyền phản đối theo lương tâm trong trường hợp này và những trường hợp khác, bởi vì chúng ta xem việc bảo vệ quyền tự do như là một ưu tiên hàng đầu … không ai bị buộc phải hành động trái với lương tâm của mình”.

Tuyên bố có tựa đề “Tự do tôn giáo và lương tâm tại Bolivia” nêu rõ: “Luật tự do tôn giáo là một khung pháp lý cần thiết để điều chỉnh sự hiện diện của các nhóm tôn giáo khác nhau và các hoạt động của họ trong nước. Mặc dù có một số thiếu sót … chúng tôi tin rằng điều này thể hiện một bước tiến so với luật pháp hiện hành: Một số khía cạnh quan trọng đã được làm rõ, chẳng hạn như nhân cách pháp lý, vấn đề thuế, quyền của cha mẹ đối với quyết định về việc giáo dục tôn giáo cho con cái họ, v.v.”. Kế đến, văn bản tiếp tục: “Đó là một luật liên quan đến chúng ta với tư cách là Giáo hội Công giáo để triển khai các thỏa thuận mới vốn điều chỉnh các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước Bolivia”.

Liên quan đến quyền tự do lương tâm, các Giám mục đã nhắc lại trường hợp hai bác sĩ từ chối thực hiện việc phá thai. “Ngoài những cân nhắc về mặt kỹ thuật và pháp lý mà vụ việc cần phải được như vậy”, tuyên bố cho biết, “với tư cách là Giáo hội Công giáo, đôi khi chúng ta phải bày tỏ sự cần thiết phải công nhận, tại Bôlivia, quyền phản đối theo lương tâm trong trường hợp này và những trường hợp khác, bởi vì chúng ta xem việc bảo vệ quyền tự do như là một ưu tiên hàng đầu … không ai bị buộc phải hành động trái với lương tâm của mình”.

Cuối cùng, liên quan đến các vụ lạm dụng trong Giáo hội, Hội đồng Giám mục Bolivia bày tỏ cam kết hành động “với sự minh bạch, công lý và bác ái” đối với các nạn nhân trong vụ lạm dụng tình dục gây ra bởi các linh mục ở Bolivia.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới