Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Sáu, 28-08-2020 | 02:32:21

Ngày 28 tháng 8 – Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ

 

Ca nhập lễ: Hc 15, 5

 

Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn và mặc cho người áo vinh quang.

 

Bài đọc 1: 1 Ga 4,7-16

 

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

 

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,

vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,

và người ấy biết Thiên Chúa.

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là tình yêu.

9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta

được biểu lộ như thế này:

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian

để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10 Tình yêu cốt ở điều này:

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,

và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11 Anh em thân mến,

nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta,

chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12 Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.

Nếu chúng ta yêu thương nhau,

thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng

chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta:

đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng

và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến

làm Đấng cứu độ thế gian.

15Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa,

thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy

và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16Còn chúng ta, chúng ta đã biết

tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,

và đã tin vào tình yêu đó.

Thiên Chúa là tình yêu:

ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa,

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

 

Đáp ca: Tv 118, 9-10. 11-12. 13-14 (Đ. c. 12b)

 

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. 10 Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

11 Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. 12 Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra. 14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể.

Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Tung hô Tin Mừng: Mt 23, 9b. 10b

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mt 23, 8-12

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

 8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

 

Ca hiệp lễ: Mt 23, 10. 8

Chúa nói: “Anh em chỉ có một Thầy là Đức Kitô. Còn tất cả đều là anh em với nhau.”

 

Nguồn: CGKPV

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới