Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng lễ Bổn Mạng

Thứ Ba, 20-11-2018 | 10:48:28

Hôm nay Chúa nhật ngày 18/11/2018 Giáo Hội Việt Nam Mừng trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và kết thúc Năm Thánh 30 năm 117 vị Tử Đạo được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong lên bậc Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988…

Hôm nay cũng là ngày lễ Bổn mạng của Ca đoàn Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn… Thánh lễ lúc 17g 00 Cha Giám Tỉnh CSsR Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế thánh lễ cùng đồng tế có Cha Bề Trên Chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng cùng quý Cha ban quản xứ hội đông mục vụ, quý ông bà anh chị em cách riêng anh chị em ca viên cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Mừng Bổn Mạng của Ca Đoàn…

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn Hồng Ân xuống trên Ca Đoàn Giáo Xứ, các anh chị em ca viên và gia đình…

 

 

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook