BRAZIL - Các tuyến đường di cư và tai họa của nạn buôn người ở Amazon đang ngày càng gia tăng

Thứ Năm, 06-09-2018 | 11:47:07

“Các nhóm chuyên bóc lột công việc của những người nhập cư đã ngày càng gia tăng” và đồng thời nhấn mạnh vai trò của “các tổ chức, cả trong và ngoài Giáo hội” vốn xem những người di cư như là lý do cho tất cả những công việc của họ. Khi đối mặt với thái độ bài ngoại cũng như sự ngược đãi mà những người nhập cư và các tổ chức hỗ trợ họ phải hứng chịu, nhà xã hội học đã nhấn mạnh sự cần thiết phải suy nghĩ về vấn đề hận thù đối với những người nhập cư trong các cộng đồng Giáo hội của chúng ta.

Manaus (Agenzia Fides) – Nói về nạn buôn người, thái độ đầu tiên cần phải đưa ra đó chính là “tự đặt mình vào vị trí của các nạn nhân”. Trong thực tế, buôn người là một sự vi phạm đối với nhân phẩm và quyền con người, một sự thương mại hóa đối với sự sống con người, tu sĩ Eurides Alves de Oliveira, thuộc mạng lưới “Un grito por la Vida”, nhấn mạnh.

Một trong những khu vực nơi mà tình trạng buôn người hiện đang gia tăng một cách mạnh mẽ đó chính là Amazon, nơi mà con số các tuyến đường đã tăng lên một cách phức tạp.

Đối mặt với tai họa này, quả là vô cùng cần thiết, như nữ tu Rose Bertoldo đã khẳng định với Fides, “để thiết lập các cơ chế của việc đối đầu vốn làm cho vấn đề trở nên có thể nhìn thấy thông qua việc tố cáo và trừng phạt đối với tội phạm này, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa và những tác động chính trị”.

Hiện tượng di cư và nạn buôn người là chủ đề của Hội thảo “Di cư cưỡng bức và Nạn buôn người” được tổ chức bởi Khu vực phía Bắc 1 thuộc Hội đồng Giám mục quốc gia Brazil, CNBB, diễn ra tại Manaus, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, với sự tham gia của hơn một trăm đại diện của chín Giáo phận và các vị Giám chức trong khu vực.

Về vấn đề di cư, chúng ta có thể nói rằng Mỹ Latin là khu vực có số lượng lượng những người nhập cư cao nhất và các tuyến di cư mới đang dần xuất hiện ở Amazon, nhà xã hội học Marcia de Oliveira, nghị viên Thượng Hội đồng Pan-Amazon, nhấn mạnh. Trong phần phát biểu của mình với Fides, bà Oliveira đã khẳng định rằng “các nhóm chuyên bóc lột công việc của những người nhập cư đã ngày càng gia tăng” và đồng thời nhấn mạnh vai trò của “các tổ chức, cả trong và ngoài Giáo hội” vốn xem những người di cư như là lý do cho tất cả những công việc của họ. Khi đối mặt với thái độ bài ngoại cũng như sự ngược đãi mà những người nhập cư và các tổ chức hỗ trợ họ phải hứng chịu, nhà xã hội học đã nhấn mạnh sự cần thiết phải suy nghĩ về vấn đề hận thù đối với những người nhập cư trong các cộng đồng Giáo hội của chúng ta.

Đức Cha Evaristo Spengler, Giám mục Địa phận Marajò, thành viên của Ủy ban Mục vụ đặc biệt trong cuộc chiến chống nạn buôn người, CEPEETH, trực thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, đã thừa nhận rằng sự xuất hiện của ĐTC Phanxicô đã góp phần làm cho hiện tượng di cư và nạn buôn bán người trở nên hữu hình hơn, đồng thời ngài cũng nhấn mạnh rằng “chúng ta là một xã hội đã không còn biết khóc thương và không có lòng xót thương đồng loại”.

Cùng với Đức Cha Spengler, Chủ Tịch Khu vực Miền Bắc, Giám Mục Địa phận Roraima, Đức Cha Mario Antonio da Silva, đã trình bày những công việc đã được thực hiện bởi Giáo hội Công giáo trong Giáo phận của mình tại buổi Hội thảo, vốn chính là cửa ngõ cho những người nhập cư Venezuela có thể tìm thấy nơi ẩn náu ở Brazil, đồng thời nhấn mạnh rằng công việc giúp đỡ những người nhập cư và chống lại nạn buôn người phải là cam kết của tất cả mọi người.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới