Bổ Nhiệm Các Điều Phối Viên Mới Điều Phối Viên Cho Hội Nghị DCCT Các Vùng

Thứ Bảy, 30-09-2017 | 08:34:31

Ngày 16 tháng 09 năm 2017 vừa qua, Cha Bề Trên Tổng Quyền, Michael Brehl, CSsR., đã quyết định bổ nhiệm các Điều phối viên mới cho Hội nghị DCCT các vùng.

Quá trình bầu cử của Điều phối viên mới có hai phần. Phần thứ nhất đã diễn ra tại Đại hội Hội nghị ở Perth (8-9 tháng 9 năm 2017), trong đó đã bầu ra ba ứng cử viên. Những cái tên này đã được chuyển tiếp lên Bề Trên Tổng Quyền. Sau đó, trong cuộc họp của Hội Đồng Thượng Cấp (12-19 tháng 9) Bề Trên Tổng Quyền bổ nhiệm Các Điều phối viên mới.

Dưới đây là các bổ nhiệm mới cho các vùng:Johannes

Cha Johannes Römelt, C.Ss.R., Giám Tỉnh Tỉnh Sanctus Clemens,  được Bề Trên Tổng Quyền bổ nhiệm làm Điều phối viên mới của Hội nghị DCCT vùng Châu Âu (CRE). Quyết định bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

(Nguồn: http://www.cssr.news/2017/09/fr-johannes-romelt-was-appointed-as-the-new-coordinator-of-the-cre/)

Cha Zephyrin Luyila Ndongala, C.Ss.R. là Điều phối viên của Hội nghị DCCT vùng Châu Phi và Madagascar. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cha Zephyrin Luyila Ndongala sinh ngày 29 tháng 1 năm 1965 ở Ndembo, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài tuyên khấn lần đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 1986 và được phong chức linh mục vào ngày 25 tháng 7 năm 1993. Ngài là Quản lý của Phụ Tỉnh Matadi từ năm 1999 đến năm 2005 và từ năm 2010, Ngài là Giám tỉnh Phụ tỉnh Matadi. Ngài cũng là Đại diện cho trong Hội nghị Giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 2012.

(Nguồn: http://www.cssr.news/2017/09/conference-of-africa-and-madagascar-fr-zephyrin-luyila-ndongala-c-ss-r-is-appointed-as-the-new-coordinator/)

2300-P.-Marcelo-Sao-Paulo-2-696x494Cha Marcelo Conceição Araújo, CSsR được chỉ định làm Điều phối viên mới của Hội nghị Vùng Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. Cha sẽ chịu trách nhiệm là điều phối viên từ tháng 1 năm 2018.

Cha Marcelo Conceição Araújo đến từ tỉnh Sao Paulo, Brazil. Ngài sinh ngày 8 tháng 12 năm 1965 tại Pirapora, Minas Gerais. Cha tuyên khấn lần đầu vào ngày 28 tháng 1 năm 1989 và được thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 4 năm 1994. Ngài phục vụ trong vai trò là nhà đào tạo, giám đốc của chủng viện, và cũng là phụ trách Đền Thánh Aparecida. Gần đây, Ngài tập sư của tỉnh của Sao Paulo.

(Nguồn: http://www.cssr.news/2017/09/fr-marcelo-conceicao-araujo-cssr-the-new-coordinator-of-latin-america-and-the-caribbean/)

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook