Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 25 Thánh lễ bế mạc

Thứ Sáu, 25-11-2016 | 10:18:23

Các nghị viên Tổng Công hội cùng hầu hết anh em Dòng Chúa Cứu Thế Thái Lan quy tụ về Nhà Nguyện Chúa Biến Hình để cử hành thánh lễ bế mạc2016-25-11 TCH 25 (2)

Hôm nay (24/11/2006), Tổng Công hội lần thứ 25 của Dòng Chúa Cứu Thế (giai đoạn chính thức theo Giáo Luật) đã kết thúc và giai đoạn thực hiện các quyết định của Tổng Công hội bắt đầu mở ra.

Trong ngày hôm nay, có nhiều cuộc gặp gỡ riêng giữa Bề trên các đơn vị để trao đổi, bàn bạc đường hướng hợp tác với nhau hầu hiện thực những gì Tổng Công hội đề ra trong 6 năm tới.

Vào lúc 5 giờ chiều, các nghị viên Tổng Công hội cùng hầu hết anh em Dòng Chúa Cứu Thế Thái Lan quy tụ về Nhà Nguyện Chúa Biến Hình để cử hành thánh lễ bế mạc Tổng Công hội. Trước thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền Michael Brehl làm tượng Chúa Kitô – Ánh Sáng Thế Gian và nhà nguyện.

Thánh lễ bế mạc trọng thể hôm nay là thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cảm tả Mẹ đã trợ giúp chúng ta trong suốt những ngày họp Tổng Công hội vừa qua. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha và bài giảng của cha Tổng quyền bằng tiếng Anh, các lời nguyện tín hữu được đọc bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Ngoài sự hiện diện của các nghị viên, các anh em Dòng Chúa Cứu Thế Thái Lan, còn có sự tham dự của đông đảo đội ngũ cộng tác viên Tổng Công hội và anh chị em đang làm việc tại Trung tâm Bác ái cha Ray Brennan.

Sau thánh lễ bế mạc Tổng Công hội, mọi người tiến sang nhà cơm để có bữa ăn Agape với đủ thứ món cả Thái lẫn các món đặc trưng của lễ Thanksgiving Hoa Kỳ.

Xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người đổ xuống trên Hội Dòng trong kỳ Tổng Công hội vừa qua.

Thông tín viên, Mark Miller, C. Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

2016-25-11 TCH 25 (1)2016-25-11 TCH 25 (5)
2016-25-11 TCH 25 (4)

2016-25-11 TCH 25 (6)
2016-25-11 TCH 25 (3)

Tags:

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook