Bế mạc cuộc họp lần thứ 25 của C9

Thứ Sáu, 15-06-2018 | 21:07:38

‘C9’ Tiếp tục thảo luận về việc cải cách Giáo triều Rôma

Ông Greg Burke, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, đã nhắc lại rằng ĐTC Phanxicô và Hội đồng Hồng y đang tiếp tục thảo luận về việc cải cách Giáo triều Rôma.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức chiều hôm qua 13/6 tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, phát ngôn viên Vatican đã thông báo với các nhà báo về phiên họp thứ 25 của “Hội đồng Hồng y”, thường được gọi là “C9”, bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc chiều hôm qua tại Vatican.

Hội đồng Hồng y bao gồm chín vị giám chức sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Đức Hồng y Francisco Javier Errazuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay; Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich; Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng y Sean Patrick O’Malley, Tổng giám mục Boston; Đức Hồng y George Pell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế (không hiện diện, hiện đang có mặt tại Úc); Đức Hồng y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Tất cả các thành viên của Hội đồng Hồng y đều có mặt ngoại trừ Đức Hồng y Pell. Giám đốc Burke lưu ý rằng ĐTC Phanxicô đã tham dự tất cả các phiên họp, ngoại trừ cuộc họp sáng hôm qua 13/6, do buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài.

Các buổi làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30, và vào buổi chiều từ 4:30 đến 7 giờ tối, và đã được dành riêng để xem xét thêm về một số Thánh Bộ trong Giáo triều Rôma.

Theo báo cáo của Văn phòng Báo chí Tòa thánh, các thành viên Hội đồng đã dành phần lớn công việc cho việc đọc lại dự thảo Tông Hiến mới về Giáo Giáo triều Rôma, hiện tạm thời được gọi là ‘Praedicate Evangelium’.

Hội đồng Hồng y hiện đã hoàn thành bản dự thảo đầu tiên của văn kiện sẵn sàng để đệ trình Đức Thánh Cha xem xét đối với những thay đổi để Ngài có thể giữ lại là cần thiết hoặc hữu ích.

Cuộc họp lần này, phát ngôn viên Vatican nhấn mạnh, các Hồng y thành viên đã xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc cải cách Giáo triều vốn đã trải qua hơn 5 năm kể từ khi thành lập Hội đồng, mà họ đã cùng nhau tóm tắt.

Với sự vắng mặt của Đức Hồng Y Pell, Đức Cha Brian Ferme, Thư ký Hội đồng Kinh tế, đã trình bày việc cải cách đối với các cơ cấu tổ chức tài chính của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc. Hơn nữa, ngoài việc minh họa các mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản, bao gồm sự minh bạch, tránh sự lãng phí, các nguyên tắc theo sau của việc kiểm soát kép và các tiêu chuẩn quốc tế.

Một số tiến triển tích cực đã đạt được, ông Greg Burke nói, bao gồm: một thủ tục thống nhất cho các báo cáo, chú ý nhiều hơn đến các chi phí, sự hợp tác và hiểu biết lớn hơn đối với việc cải cách tài chính, và một sự thay đổi tiệm tiến đối với não trạng xung quanh những khái niệm về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đức Hồng y Sean O’Malley, ông Greg Burke lưu ý, đã cập nhật với các tham dự viên trong Hội đồng về công việc của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên và những nỗ lực đang được thực hiện trên toàn thế giới để bảo vệ trẻ em và những người trưởng thành dễ bị tổn thương.

Phiên họp lần thứ 25 này của Hội đồng Hồng y đã đánh dấu hội đồng thứ ba trong năm 2018 và cuộc họp tiếp theo của các Hồng y đã được lên kế hoạch vào ngày 10-12 tháng 9 năm 2018.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới